Förlängda studier på gymnasiet

Tre ungdomar som sitter vid ett bord med böcker och pennor.

En elev som inte har fått fullständiga betyg på ett nationellt program kan få förlängd studietid för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan tillsammans med eleven.

Förlängd studietid – vad är det?

Förlängda studier, ett fjärde år, är för elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år. Då kan du få ett fjärde år för att nå fullständiga betyg.

Ett fjärde år kan du få om du inte klarat dina studier på grund av till exempel sjukdom, eller en fastställd funktionsvariation eller annat.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Person som sitter på en bänk med dator i knät.

    På Jobbcenter kan du som har försörjningsstöd få h...

  2. Ett flygfoto över Mälaren med Hovgården på höger sida

    Leta bland våra lediga jobb och se om du hittar nå...

  3. ansikte av sjuksköterska 

    Kajsa Tidala, 32 år, är sjuksköterska och bor och ...