Modersmål, undervisning

Om du har ett annat modersmål än svenska har du rätt till modersmålsundervisning.

Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i det språket. Det kallas modersmålsundervisning.

Har jag rätt till modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är för dig som talar ett annat språk än svenska hemma. Du har rätt till modersmålsundervisning om:

  • minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • du har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Adoptivbarn har rätt till undervisning i sitt modersmål även om språket inte talas hemma. Däremot måste eleven fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråk

Barn och unga med ett minoritetsspråk kan få undervisning även om de inte talar språket hemma varje dag. Undervisningen kan ske som modersmålsundervisning, som andra språk eller som språkval, om kommunen kan erbjuda lämplig lärare.

De nationella minoritetsspråken i Sverige är:

  • samiska
  • meänkieli (tornedalsfinska)
  • jiddisch
  • finska
  • romani.

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium

Om du läser modersmål här i Ekerö kommun gör du det efter att skolan slutat tillsammans med andra elever som också läser modersmål. Du kan läsa modersmål i totalt sju läsår med start i årskurs 3, om du läser ett minoritetsspråk kan du läsa det i nio läsår.

Modersmålsundervisningen är frivillig.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn. Har du barn i den kommunala skolan i Ekerö ansöker du om modersmålsundervisning via vår e-tjänst. Vi vill ha din ansökan senast 30 april inför höstterminen och senast 31 oktober inför vårterminen.

Om barnet går i en fristående skola eller i en skola i annan kommun ansöker du direkt till den skolan. Kontakta rektorn på skolan.

Hur avanmäler jag modersmålsundervisning?

Om du vill säga upp modersmålsundervisningen kan du göra det via vår e-tjänst.

Relaterade länkar

Modersmålsundervisning Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till fristående skolor och andra skolor med elever från Ekerö kommun.

Alla skolor är skyldiga att se till att elever som har rätt till undervisning i sitt modersmål också blir erbjudna sådan undervisning. Om ni ordnar egen modersmålsundervisning kan ni ansöka om ersättning av Ekerö kommun.

Ni kan också ansöka om att låta de elever som har rätt till modersmålsundervisning ta del av undervisningen i kommunens regi. Möjligheten finns bara om kommunen har en sådan befintlig grupp. Om eleven erbjuds plats i kommunens regi så betalas ingen ersättning ut för modersmålsundervisning.

Blanketter finns på sidan nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?