Modersmål, undervisning

Om du har ett annat modersmål än svenska har du rätt till modersmålsundervisning.

Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få undervisning i det språket. Det kallas modersmålsundervisning.

Har jag rätt till modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är för dig som talar ett annat språk än svenska hemma. Du har rätt till modersmålsundervisning om:

  • minst en av vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • du har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även att språket inte talas hemma.

Minoritetsspråk

Barn och unga med ett minoritetsspråk kan få undervisning även om de inte talar språket hemma varje dag. De nationella minoritetsspråken i Sverige är:

  • samiska
  • meänkieli (tornedalsfinska)
  • jiddisch
  • finska
  • romani.

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium

Om du läser modersmål här i Ekerö kommun gör du det efter att skolan slutat tillsammans med andra elever som också läser modersmål. Du kan läsa modersmål i totalt sju läsår med start i årskurs 3, om du läser ett minoritetsspråk kan du läsa det i nio läsår.

Modersmålsundervisningen är frivillig.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Du kan ansöka om modersmålsundervisning via vår e-tjänst. Vi vill ha din ansökan senast 30 april inför höstterminen och senast 31 oktober inför vårterminen.

Hur avanmäler jag modersmålsundervisning?

Om du vill säga upp modersmålsundervisningen kan du göra det via vår e-tjänst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?