Flera barn sitter på en matta med ryggen mot fotografen. Framför barnen sitter en lärare. Ett barn räcker ivrigt upp handen.

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskolan från och med hösten det år ditt barn fyller sex år.

Varför förskoleklass?

Ett viktigt mål med förskoleklassen är att knyta ihop grundskola, förskoleklass och fritids så att barnen får en mjuk övergång från förskolan till grundskolan. Förskoleklassen ska inspirera till nyfikenhet, glädje att upptäcka nya saker och lust till att lära.

Samma rättigheter och skyldigheter gäller för förskoleklass som i grundskolan när det gäller till exempel val av skola och skolskjuts.

Förskoleklassen är avgiftsfri.

När väljer jag förskoleklass och skola?

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun och som ska börja förskoleklass, väljer det i samband med skolvalet i januari eller februari.

Du söker plats på samma sätt om det är en kommunal eller fristående skola. Du får besked om plats senast i mitten av april.

Välja & byta skola

Förskoleklass på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskola under sommaren innan skolstart?

Om ditt barn ska börja förskoleklass och inte gå i förskolan under sommaren så kom ihåg att säga upp din förskoleplats senast en månad innan sista dagen på förskolan. Annars får du betala för platsen till och med den 31 juli. Då sägs platsen upp automatiskt inför barnets skolstart.

Uppskjuten skolstart

Ibland kan det finnas särskilda skäl att skjuta upp skolstarten ett år och börja förskoleklassen ett år senare. Om du önskar att ditt barn ska börja i förskoleklassen ett år senare måste ni ansöka om uppskjuten skolplikt.

Särskilda skäl kan vara att barnet:

  • har en funktionsnedsättning eller sjukdom
  • har varit mycket kort tid i Sverige
  • är född mycket sent på året och umgås mest med barn födda ett år tidigare under tiden på förskolan.

Kontakta rektorn på förskolan om du vill ha mer information om att skjuta upp skolstarten.

Läs mer

  1. Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

  2. Sanduddens skola är en kommunal F-6 skola.

  3. I Ekerö kommun finns 13 grundskolor. Här hittar du...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?