Flera barn sitter på en matta med ryggen mot fotografen. Framför barnen sitter en lärare. Ett barn räcker ivrigt upp handen.

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskolan från och med hösten det år ditt barn fyller sex år.

Varför förskoleklass?

Ett viktigt mål med förskoleklassen är att knyta ihop grundskola, förskoleklass och fritids så att barnen får en mjuk övergång från förskolan till grundskolan.

Förskoleklassen ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära.

Samma rättigheter och skyldigheter gäller för förskoleklass som i grundskolan när det gäller till exempel val av skola och skolskjuts.

Förskoleklassen är avgiftsfri.

När väljer jag förskoleklass och skola?

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun och som ska börja förskoleklass, väljer det i samband med skolvalet i januari eller februari.

Du söker plats på samma sätt om det är en kommunal eller fristående skola. Du får besked om plats senast i mitten av april. Läs mer på Välja & byta skola.

Förskoleklass på Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

  2. Här hittar du information om att söka och byta sko...

  3. Grundskola I Ekerö kommun finns 13 grundskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?