Litet barn som sitter mittemot en nallebjörn.

Behov av särskilt stöd

Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ibland kan barn ha behov av mer stöd än andra. Ibland tillfälligt och ibland mer långvarigt.

Ett barn kan behöva stöd med exempelvis motorik, tal- och språk, eller sin koncentrations- och kommunikationsförmåga.

Barn med olika typer av funktionsnedsättningar som rörelsehinder och syn- eller hörselskador, neuropsykiatriska diagnoser eller någon form av utvecklingsstörning kan också vara i behov av särskilt stöd.

Stödet ska vara anpassat efter varje barns unika behov. I första hand ska barnet få stöd i den vanliga miljön på förskolan.

Vilket ansvar har förskolechefen?

Förskolechefen ansvarar för att varje barn får det stöd som behövs. Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd så ska du kontakta förskolechefen på förskolan där ditt barn går.

Om ditt barn inte börjat i förskolan så kan du kontakta kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Du kan också prata med din kontaktperson inom barnhälsovården, BVC.

Centrala elevhälsan ger stöd

För att stötta förskolorna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd så finns Förskoleteamet. Teamet tillhör Centrala elevhälsan och består av specialpedagog, talpedagog och förskolepsykolog. Tillsammans kan de ge personalen handledning och utbildning för att utveckla lek- och lärmiljöer som skapar delaktighet och fungerar för alla barn.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Här kan du välja och söka förskola och pedagogisk ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?