Söka skola inför förskoleklass

Två barn som skriver i en skrivbok.

Här hittar du information om hur du gör för att söka skola inför förskoleklassen. Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun har en garanterad plats i en kommunal skola .

Ansöka om skolplacering

En gång per år ska de som har barn som ska börja i förskoleklass ansöka om skolplacering. Det sker i månadsskiftet januari - februari.

Läs om söka förskoleklass på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för skola & förskola

I e-tjänsteportalen kan du bland annat söka skola, byta skola och söka plats på fritids eller fritidsklubb.

Vanliga frågor om skolvalet

Perioden för att ansöka inträffar varje år i månadsskiftet januari/februari.

Du söker skola det år barnet fyller 6 år och ska börja i förskoleklass. Båda vårdnadshavarna behöver logga in. Den första vårdnadshavaren gör valet och den andra loggar in och bekräftar valet. Det spelar ingen roll när under perioden du skickar in ansökan.

Plats på fritidshem

Du har alltid rätt till en plats på fritidshem vid den skolan där du har fått plats. Du ska inte ansöka om fritidshem innan du har fått din skolplacering bekräftad.

Vi skickar ut besked om plats i mitten av april. Du får beskedet på SMS eller e-post. Tänk på att ha rätt kontaktuppgifter i din ansökan.

Vi är skyldiga att erbjuda alla barn som är folkbokförda i kommunen en plats på någon av kommunens skolor. När du ansöker ska du välja, och rangordna, tre skolor. Om du vill ha skolan i ert upptagningsområde (områdesskolan) så ska du välja den som det första alternativet.

Det är viktigt att du har med områdesskolan som ett av dina alternativ. Då är du garanterad en plats på den skolan ifall du inte skulle få en plats på dina högre val.

Skolornas upptagningsområden presenteras när det är dags att genomföra skolvalet. Du hittar dem under fliken "Upptagningsområde för skolorna".

Riktlinjer för ansökan och placering vid kommunal skola Länk till annan webbplats.

När det närmar sig skolval så presenteras de olika upptagningsområdena här.

Om en skola har fler sökande än det finns platser, så gör vi urvalet på följande sätt:

 1. Barn som har behov av särskilt stöd och därför kan behöva plats på en särskild skola.
 2. Barn som bor i upptagningsområdet.
 3. Barn som har syskon i årskurs F-3 och ska börja i förskoleklass.
 4. Lottning.
 5. Barn som fyller 5 år det läsåret och vill börja i förskoleklass 1 år tidigare.
 6. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

Om du inte har fått den plats som du önskat kan du ansöka om byte. Om en plats blir ledig så går vi efter grunderna för urval. Läs mer om det här ovanför.

Läs om skollagen och skolplacering på SkolverketLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Hur överklagar jag? Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att göra en ansökan! Om du inte gör en aktiv ansökan är du garanterad en skolplats nära hemmet, det vill säga områdesskolan.

Läs mer under "Garanterad plats och upptagnings område".

På sidan om skolskjuts hittar du all information.

Skolskjuts

Vad roligt!

Om du är nyinflyttad så ansöker du om skolplats för ditt barn via vår e-tjänst. Du kan ansöka och rangordna tre skolor.

Flytta till Ekerö kommun och vara med i skolvalet?

Om ni flyttar till kommunen och vill vara med i skolvalet så behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar hit. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt. (Det räcker med en sida av kontraktet där det framgår tydligt.) Mejla det till buf@ekero.se.

Skicka e-post till oss - innan skolvalet!

Skicka e-post till info@ekero.se för att meddela att ni vill vara med i skolvalet. När vi fått in underlag som styrker att ni flyttar hit så blir ni inbjudna till skolvalet.

Efter skolvalet?

Om ni flyttar till kommunen och inte anmäler er till skolvalet innan det äger rum så kan ni inte vara med i skolvalet.

Vad gör vi då?

Om ni inte har anmält er innan så behöver ni göra en ansökan om inflyttning i e-tjänsten för ansökan. Då blir barnet erbjuden en plats efter att alla elever i skolvalet fått en skolplacering.

Ni kan inte göra en ansökan om inflyttning i e-tjänsten när skolvalet pågår. Skicka då istället e-post till info@ekero.se för att anmäla att ni flyttar hit.

Om skolorna ni valt är fulla så kommer barnet att erbjudas en plats på närmaste skola där det finns plats.

Om du söker en plats på en skola utanför kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående, så ska du meddela det vid skolvalet.

Ansökan gör du både hos oss och direkt till den önskade skolan. Ta först kontakt med den skolan för att se att de har plats.

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun men vill söka skola i Ekerö kommun så kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i vår e-tjänst för att söka skola.

Om det finns platser kvar efter att elever från Ekerö har placerats så kan ditt barn få en plats.

För mer information kontakta Ekerö Direkt per mejl: info@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Om du har barn med behov av särskilt stöd ska du ta upp det med rektorn på förskolan. Hen tar i sin tur ärendet vidare till rektorn vid den skolan som skulle vara aktuell (Ekebyhov eller Närlunda skola) som gör bedömningen om särskilt stöd tillsammans med Centrala elevhälsan.

Särskilt stöd, Centrala elevhälsan Länk till annan webbplats.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Två ungdomar som kramar varandra.

  Här hittar du alla grundskolor i Ekerö kommun.

 2. Två barn som skriver i en skrivbok.

  Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola och sk...

 3. Två barn som håller upp en skylt med texten affär mot en vägg.

  I Ekerö kommun finns 14 grundskolor. Här hittar du...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?