En blå byggnad i två plan. Illustration över förskolan sedd från framsidan.

Illustration av LLP Arkitektkontor AB

Ny förskola vid Ekerö strand

Ekerö strand står inför en exploatering med nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur. I detta arbete ingår uppförande av en ny förskola.

Snart är allt förarbete klart inför bygget av den nya förskolan inom Ekerö strands exploateringsområde.

Det ska bli en ny förskola och förskolegård. Förskolan kommer att ha fem avdelningar vilket ger plats för cirka 100 barn. Byggtiden är beräknad till cirka 12 månader. Om allt går som planerat så ska den nya förskolan stå klar till hösten 2023.

Vi räknar med att påbörja bygget i augusti 2022.

Byggentreprenör är ByggDialog AB.

Du kan läsa mer om den nya förskolan:

Mer information inom området

  1. Skissuppdraget för den konstnärliga gestaltningen ...

  2. Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infr...

  3. Här ska vi bygga en förlängning av gång- och cykel...