Detaljplanen för Bryggavägen antagen

Bryggavägen skola

Den nya detaljplanen för Bryggavägen gör det möjligt att bygga skolbyggnader, idrottshall och ut- och ombyggnad av allmän platsmark inom planområdet.

Den 30 augusti tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1. Protokollet är nu justerat.

Länk till protokoll Kommunfullmäktige 30/8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklagande

En antagen detaljplan kan överklagas inom ca tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Tiden för överklagan går ut den 26 september.

Läs mer om att överklaga beslut Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Bild från gestaltningsprogrammet för en ny skola på Bryggavägen. Grönområden och Ekebyhovsbacken i bakgrunden. Ljusgröna skolbyggnader.

    Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan i öst...

  2. Bild från gestaltningsprogrammet för en ny skola på Bryggavägen. Grönområden och Ekebyhovsbacken i bakgrunden. Ljusgröna skolbyggnader.

    I östra delen av Ekebyhovsdalen, sydöst om Ekerö c...