Samråd i gång för Stenhamra centrum och skolområde

En ritad bild som visar en vision av Stenhamra centrum uppifrån och hur det kan komma att se ut.

Illustration av Landskapslaget.

Nu kan du läsa och tycka till om förslagen på detaljplan för både Stenhamra centrum och Stenhamra skolområde. Syftet med detaljplanerna är att utveckla centrumet till en småstadskärna och samtidigt flytta Stenhamraskolan intill Uppgårdsskolan.

Stenhamra är vår näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Behovet av nya bostäder och mer service kommer att öka i hela kommunen i takt med att det blir enklare att ta sig till kommunen genom ett till körfält på Ekerövägen och förbifart Stockholm.

I Stenhamra utreder vi därför möjligheterna för att bygga omkring 230 nya bostäder. I samband med det planerar vi också för nya mötesplatser, möjligheter för nya verksamheter och torg i centrum. Vi föreslår också att ett nytt aktivitetshus ska byggas. Syftet är att skapa ett attraktivt centrum som lockar till sig fler.

För att ge plats åt att utveckla centrumet utreder vi samtidigt möjligheterna att flytta på Stenhamraskolan upp till Uppgårdsskolan. Där föreslår vi ett större skolområde med en ny idrottshall och nya lokaler för fritidsverksamhet.

Samråd pågår 23 maj - 4 juli

Nu kan du ta del av detaljplanerna som beskriver förslaget. Här på webben kan du läsa alla handlingar och kolla på informationsfilmer där vi berättar om förslagen var för sig. Alla handlingar kommer också att finnas på Stenhamra bibliotek och i kommunhusets reception.

Syftet med samråd är att samla information om planförslaget i ett tidigt skede. De som påverkas av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter. När perioden för samrådet är över så sammanställer vi synpunkterna och bearbetar förslaget.

Öppet hus 1 juni

Den 1 juni kommer vi att ha öppet hus på Stenhamra bibliotek mellan klockan 15.30 – 18.30. Representanter från stadsbyggnadsförvaltningen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.