Entrétorget utanför badhuset

Entrétorget utanför badhuset (bild: a och d arkitektkontor).

Badhuset

Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Träkvistavallens idrottsplats. Här kan du se bilder, ritningar, filmer och få svar på de vanligaste frågorna om badhuset. Häng med!

Område: Träkvista, Ekerö


Typ av projekt: Byggprojekt


Status: Pågående. Badhuset planeras att färdigställas till våren med invigning senare under 2023.

Var byggs badhuset?

Vad händer nu?

Under sommaren 2022 har det arbetats intensivt och nu finns både tak och fasadglas på plats. Vi jobbar också hårt med arbeten som inte syns från utsidan och det är full fart med arbeten inne i huset, till exempel har vi

 • börjat mura upp innerväggar
 • påbörjat plattsättningen i bassängerna
 • börjat att måla.

Vi fortsätter med markarbeten på utsidan och under hösten kommer entrétorget mot Träkvistavallen att växa fram.

Det utvändiga arbetet är det som märks då det blir en del buller och damm. Vi försöker begränsa det så mycket det går.

Idrottsplatsen och fritidsgården/klubben är öppna under hela byggtiden men vi kommer att behöva leda om gång- och fordonstrafik allteftersom markarbetena utvecklas.

Se film från bygget

Här lägger vi löpande upp kortare filmer för att visa vad som händer i byggprojektet.

(2022-09-21) Här syns takläggning, montage av fasadpartier, arbeten med uppbyggnad av fasaden och markarbeten.

Vill du se alla filmer från bygget kan du se dem på badhusets YouTube-kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ska badhuset se ut?

Vision för badhuset från kommunens stadsarkitekt, Erik Edström:

Vår vision för badhuset utgår från den klassiska arkitekturen och naturen. Samtidigt ska arkitekturen uppfylla alla krav för ett modernt badhus. Fasaderna ska vara i beständiga trä- och skivmaterial. Den konkava plåtfasaden vid badhusets entré ska skapa ett djup och en vacker rytmik som en våg. Invändigt används trä med inklädnader och limträbalkar. Under den mörka tiden av året kan badhuset belysas vackert invändigt och utvändigt med ornamentbelysning för att framhäva upplevelsen.

Mer information om badhuset

Klicka på de blå rutorna för att läsa mer.

Vad är uppdraget?

Badhus, nya omklädningsrum, mötesrum och kontor

 • 2018 Kommunstyrelsen får uppdrag av kommunfullmäktige att starta badhusprojektet vid Träkvistavallen på Ekerö.
 • Oktober 2019 Kommunfullmäktige beslutar om program och budget för projektet.
 • Mars 2020 Tekniska nämnden beslutar att ge entreprenören COBAB uppdraget att bygga badhuset.
 • Februari 2021 Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens beslut och byggandet av badhuset kan börja.

Entreprenaden (byggandet) görs i samverkan. Det betyder att COBAB och Ekerö kommun tillsammans ska arbeta för ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens invånare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare.

Ett badhus för alla!

KOM-huset är klart

Några av de äldre byggnaderna har rivits så att badhuset får plats. Ett nytt hus för kontor, omklädningsrum och mötesrum - KOM-huset - står klart. KOM-huset ger idrottsföreningarna bättre möjligheter för sin verksamhet.

Situationsplan - ritning ovanifrån.

Badhuset situationsplan, en ritning över badhuset ovanifrån.

Planritning för badhuset.

Badhuset planritning.

Kommunen är beställare och COBAB är entreprenör för badhuset. Ekerö Solör Bioenergi AB drar fram närvärme till badhuset och KOM-huset.

COBAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekerö Solör Bioenergi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Guldvind och silverhav är namnet på konstverket som ska ta plats utanför badhusets entrétorg och inne i huvudentrén. I samspel med arkitekturen ska utsmyckningen ge badhuset en identitet och väcka nyfikenhet hos besökarna. Se bilder längre ner.

Beatrice Hanssons förslag på konst till badhuset, både utomhus och inomhus, fokuserar på vattnets rörelser, ljusreflektioner och skuggspel.

Konsten, som består av aluminium och stål, ska ljussättas för att skapa ännu mer effekter kring ljus- och skuggspel.

Några ord från konstnären

- Jag arbetar alltid med gestaltning som inkluderar arkitekturen, landskapet och den plats vi befinner oss på. Badhuset och omgivningen, med alla olika aktiviteter som handlar om kroppen, rörelser, att springa, leka, simma och spela. Jag tänker också på naturen där vinden, vattnet, solen och jorden är representerade i mitt förslag. Jag tror att det vindlandskap jag har skissat på, kommer förstärka tanken om aktivitet och rörelse som redan finns kring området och badhuset, och att det kommer att bidra till att skapa ett väl synligt landmärke. En plats där alla är välkomna, säger Beatrice Hansson.

Förutom att installationen utsmyckar miljön så kommer de så kallade krumelurerna i vissa delar att fungera att klänga på, balansera och sitta på. För stora och små.

Bilder på Guldvind och silverhav

Skisser av Beatrice Hansson.

Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

Guldvind utanför entrén. Krumelurerna kommer att fungera att klänga på för de mindre barnen, hänga, balansera och kanske sitta på. Hela området är en plats för lek och rörelse.

Utanför badhuset på kvällen. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation som belyses.

Guldvind på kvällen. Belyses på kvällen för att skapa skuggeffekter från gestaltningen och ocks fungera som allmänbelysning. (Guldvind kommer dock ha en annan placering än vad bilden visar.)

Entrén i badhuset. I taket syns en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation. Här finns en reception och soffor.

Silverhav. Inne i byggnaden möts besökarna av ett silvrigt, glittrigt, för ögat rörligt tak. Det ger känslan av att vara under vattnet.

Vad har de olika delarna i projektet för tidsplan?

 • Första spadtaget för badhuset togs i juni 2021.
 • Under sommaren och hösten 2021 arbetade vi med grunden för badhuset och 2022 kommer vi att börja resa stommen.
 • Byggtiden för badhuset är 18-20 månader och beräknas stå klart under våren 2023 med invigning senare samma år.

Vad ska finnas i och utanför badhuset?

Det blir ett badhus i två plan med en total yta på cirka 4,500 kvm med fokus på bad. På det undre planet finns teknik och kontor. På entréplanet finns bad och ett café som blir en samlingsplats för hela Träkvista idrottsplats.

Framför badhuset bygger vi ett entrétorg till idrottsplatsen med bland annat handikapparkering och cykelparkering. På bänkar och trappan utanför caféet gör vi läktarplatser för vallen.

Badhuset ska innehålla:

 • en 25-meters bassäng
 • en undervisningsbassäng
 • en multibassäng
 • barnplask, för de minsta besökarna
 • bubbelpooler och bastu
 • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
 • ett rörelserum för yoga, simundervisning och annat.

Ett badhus är komplicerat att bygga. Det gäller att hålla fukten borta, vattnet rent och temperaturen på badvattnet rätt.

Motionsbassängen kommer att hålla 28 grader.

Multi- och undervisningsbassäng kommer att vara mellan 30-34 grader.

Det förekommer störningar under byggtiden men både Träkvistavallen och fritidsgården/fritidsklubben intill kommer att vara öppna under hela byggtiden.

Vi ansluter badhuset till närvärmenätet som byggs upp i Ekerö centrum.

Värmen ska produceras med biobränsle i form av flis. Vi kommer också att placera solceller på taket som ska bidra till husets elanvändning.

På området kommer vi också att bygga en miljöstuga för sortering av Träkvistavallens avfall.

Användandet av badhuset kommer också att påverka. Till exempel att besökare duschar innan bad- då minskar behovet av vattenrening och kemikalier.

Vi bygger badhuset i enlighet med Miljöbyggnad silver.

Miljöbyggnad silver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badhuset kommer att vara anpassat så att alla ska ha möjlighet att besöka det.

Tillgänglighetsanpassningar i badhuset

 • Tillgänglig parkering utanför entrén.
 • Ramp upp till dörren.
 • Möjlighet att byta ”uterullstol” till en ”innerullstol”.
 • Ett separat rum för ombyte som är tillgänglighetsanpassat, därifrån tar du dig sedan enkelt till bassängerna.
 • En plattform som kan sänkas ner i den så kallade multibassängen, i den bassängen är vattnet också varmare.
 • Möjlighet att använda en mobil lyft i den stora bassängen.

Målet för Ekerö Badhus är ”ett badhus för alla”!

Hur håller vi budgeten?

Badhusets budget är 230 miljoner kronor. I den budgeten ingår badhuset, markarbeten och parkering.

Handlingarna till badhuset har kommunen tagit fram tillsammans med verksamheter som ska driva och förvalta byggnaden. Vi har sett till att alla varit med från början och det beslutade programmet för projektet är styrande.

Kommunen har en genomarbetad kalkyl från entreprenören och tillsammans med kommunens kostnader finns en marginal till kommunens rambudget (den totala budgeten för projektet) på 230 miljoner kronor. Kommunen kommer att följa upp och ha full insyn i projektets ekonomi. Vi kommer löpande att identifiera och värdera risker och möjligheter för att styra projektets kostnader.

Materialpriser och arbete med grunden

Arbete med grunden innebär alltid risker och många gånger oväntade problem. En annan risk i arbetet med badhuset är de höga priser på material som uppkommit i spåren av pandemin.

Badhuset ska finansieras med kommunala medel.

Det är inte klart hur den löpande finansieringen ska ske. Det är en fråga för kommunens budgetarbete.

 • 15 000 m³ jord har schaktas bort och 1 200 m³ berg har sprängts bort för att lägga grunden för badhuset
 • vi bygger badhuset i betong - det går åt 2 500 m³ betong och 350 ton armeringsjärn
 • inne i badhuset ska runt 250 000 stycken keramikplattor på plats.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?