Entrétorget utanför badhuset

Entrétorget utanför badhuset (bild a och d arkitektkontor). En naturlig samlingsplats för hela Träkvistavallen. Fler bilder längre ner.

Badhuset

Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Träkvistavallens idrottsplats. Häng med!

Område: Träkvista, Ekerö


Typ av projekt: Byggprojekt


Status: Pågående. Byggtiden för badhuset är beräknad till 18–20 månader och planeras stå klart i början av 2023.

Var byggs badhuset?

Vad är uppdraget?

Badhus, nya omklädningsrum, mötesrum och kontor

 • 2018 Kommunstyrelsen får uppdrag av kommunfullmäktige att starta badhusprojektet vid Träkvistavallen på Ekerö.
 • Oktober 2019 Kommunfullmäktige beslutar om program och budget för projektet.
 • Mars 2020 Tekniska nämnden beslutar att ge entreprenören COBAB uppdraget att bygga badhuset.
 • Februari 2021 Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens beslut och byggandet av badhuset kan börja.

Entreprenaden (byggandet) görs i samverkan. Det betyder att COBAB och Ekerö kommun tillsammans ska arbeta för ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens invånare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare.

Ett badhus för alla!

KOM-huset är klart

Några av de äldre byggnaderna har rivits så att badhuset får plats. Ett nytt hus för kontor, omklädningsrum och mötesrum - KOM-huset - står klart. KOM-huset ger idrottsföreningarna bättre möjligheter för sin verksamhet.

Vad händer nu?

Under sommaren har marken förstärkts och stabiliserats, så att den stora gropen kan grävas för badhusets källarplan och bassängerna. Arbetet med grunden avslutas under hösten och sedan är det dags för stommen att resas. Som en förberedelse finns redan en av de stora kranarna på plats. Arbeten som görs under hösten, som sprängning och borrning, kan medföra damm, buller och vibrationer. För att minska störningar kommer arbeten som innebär höga ljud att genomföras mellan klockan 07.00-18.00.

Idrottsplatsen och fritidsgården/klubben kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Följ badhusbygget!

Här lägger vi löpande upp kortare videos för att visa vad som händer i byggprojektet.

Den korta filmen ger en kort inblick i sprängningsarbetet.

Situationsplan för badhuset - ritning ovanifrån

Badhuset situationsplan, en ritning över badhuset ovanifrån.

Vem bygger?

Kommunen är beställare och COBAB är entreprenör för badhuset. ByggR1 är entreprenör för KOM-huset.

COBAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ByggR1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska finnas i och utanför badhuset?

Det blir ett badhus i två plan med en total yta på cirka 4,500 kvm med fokus på bad. På det undre planet finns teknik och kontor. På entréplanet finns bad och ett café. En samlingsplats för hela Träkvista idrottsplats.

Framför badhuset bygger vi ett entrétorg till idrottsplatsen med handikapparkering, cykelparkering med mera. På bänkar och trappan utanför caféet gör vi läktarplatser för vallen.

Badhuset ska innehålla:

 • en 25-meters bassäng
 • en undervisningsbassäng
 • en multibassäng
 • barnplask, för de minsta besökarna
 • bubbelpooler och bastu
 • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
 • ett rörelserum för yoga, simundervisning och annat .

Ett badhus är komplicerat att bygga. Det gäller att hålla fukten borta, vattnet rent och temperaturen på badvattnet rätt.

Från vänster: Ove Wallin (C) vice ordförande kommunstyrelsen, Landshövding Sven-Erik Österberg, Mikaela Jönsson (KD) och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Rodrigo Paras.

Något spadtag ska vara det första! Från vänster: Ove Wallin (C) vice ordförande kommunstyrelsen, Landshövding Sven-Erik Österberg, Mikaela Jönsson (KD) och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Rodrigo Paras.

Lite spännande fakta om badhuset:

 • 15 000 m³ jord behöver schaktas bort och 1 200 m³ berg ska sprängas bort för att lägga grunden för badhuset. 220 pålar ska ner i marken.
 • Vi bygger badhuset i betong - det går åt 2 500 m³ betong och 350 ton armeringsjärn.
 • Inne i badhuset ska 250 000 stycken keramikplattor sättas.

Planritning badhuset

Badhuset planritning.

Hur ska badhuset se ut?

Vision för badhuset från kommunens arkitekt.

"Vår vision för badhuset utgår från den klassiska arkitekturen och naturen. Samtidigt ska arkitekturen uppfylla alla krav för ett modernt badhus. Fasaderna ska vara i beständiga trä- och skivmaterial. Den konkava plåtfasaden vid badhusets entré ska skapa ett djup och en vacker rytmik som en våg. Invändigt används trä med inklädnader och limträbalkar. Under den mörka tiden av året kan badhuset belysas vackert invändigt och utvändigt med ornamentbelysning för att framhäva upplevelsen."

Bilder a och d arkitektkontor

Pressbilder för badhuset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skissuppdrag för badhuset

Skissuppdraget har gått till konstnärerna Bella Rune/Jonas Nobel och Bea Hansson.

Vad har de olika delarna i projektet för tidsplan?

 • KOM-huset invigdes i maj 2021.
 • Första spadtaget för badhuset togs i juni 2021.
 • Under sommaren och hösten 2021 arbetar vi med grunden för badhuset och vid årsskiftet 2021/2022 kommer vi att börja resa stommen.
 • Byggtiden för badhuset är 18-20 månader och beräknas stå klart under första kvartalet 2023.

Hur kommer verksamheten på Träkvistavallen att påverkas?

Det förekommer störningar under byggtiden men både Träkvistavallen och fritidsgården/fritidsklubben intill kommer att vara öppna under hela byggtiden.

Hur bygger vi hållbart?

Vi ansluter badhuset till närvärmenätet som byggs upp i Ekerö centrum. Värmen ska produceras med biobränsle i form av flis. Vi kommer också att placera solceller på taket som ska bidra till husets elanvändning. Användandet av badhuset kommer också att påverka. Till exempel att besökare duschar innan bad- då minskar behovet av vattenrening och kemikalier.

Vi bygger badhuset i enlighet med Miljöbyggnad silver.

Miljöbyggnad silver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kommer badhuset kosta? Hur håller vi budgeten?

Badhusets budget är 230 miljoner kronor. I den budgeten ingår badhuset, markarbeten och parkering.

Handlingarna till badhuset har kommunen tagit fram tillsammans med verksamheter som ska driva och förvalta byggnaden. Vi har sett till att alla varit med från början och det beslutade programmet för projektet är styrande.

Kommunen har en genomarbetad kalkyl från entreprenören och tillsammans med kommunens kostnader finns en marginal till kommunens rambudget (den totala budgeten för projektet) på 230 miljoner kronor. Kommunen kommer att följa upp och ha full insyn i projektets ekonomi. Vi kommer löpande att identifiera och värdera risker och möjligheter för att styra projektets kostnader.

Materialpriser och arbete med grunden

Arbete med grunden innebär alltid risker och många gånger oväntade problem. En annan risk i arbetet med badhuset är de höga priser på material som uppkommit i spåren av pandemin.

Hur ska vi finansiera badhuset?

Badhuset ska finansieras med kommunala medel.

Det är inte klart hur den löpande finansieringen ska ske. Det är en fråga för kommunens budgetarbete.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hur vill du ha information om planer & byggen?

Hur vill du få information om kommunens planer & byggen? * (obligatorisk)
Hur vill du få information om kommunens planer & byggen?


Välj ett eller flera alternativ.

Skriv inga personuppgifter i formuläret.

Läs mer

 1. Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenöre...

 2. Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens b...

 3. Baserat på fullmäktiges program och i nära samverk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?