Barn som simmar under vattnet.

Badhuset

Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Träkvistavallens idrottsplats.

Område: Träkvista, Ekerö

 

Typ av projekt: Byggprojekt

 

Status: Pågående

Uppdrag

Badhus, nya omklädningsrum och kontor

 • 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektet med att bygga badhus vid Träkvistavallen på Ekerö.
 • I oktober 2019 fastställde kommunfullmäktige program och budget för badhuset.
 • I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att ge entreprenören COBAB uppdraget.

Entreprenaden ska göras i samverkan. Det betyder att COBAB och Ekerö kommun tillsammans ska arbeta för att ge Ekerö ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla invånare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare.

Ett badhus för lek, träning och fritid!

I projektet ingår också att bygga ett nytt hus för de omklädningsrum, kontor och mötesrum som finns på idrottsplatsen idag.

Det nya huset kallas för KOM-hus. Det står för:

 • Kontor
 • Omklädningsrum
 • Mötesrum

Idrottsplatsen kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Vad ska finnas i badhuset?

Det blir ett mindre badhus med fokus på bad. Planen är att badhuset ska innehålla:

 • en 25-meters bassäng
 • en undervisningsbassäng
 • en multibassäng
 • barnplask, för de minsta besökarna
 • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
 • ett rörelserum för yoga, simundervisning och annat.

Vem bygger?

Kommunen är byggaktör.

COBAB är entreprenör för badhuset. ByggR1 är entreprenör för KOM-huset.

Arbetet med att ta fram lokalprogrammet har skett i nära samarbete mellan entreprenören Cobab och kommunens tjänstemän.

COBABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ByggR1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad har byggprojektet för tidsplan?

 • Rivning och uppbyggnad av det nya KOM-huset börjar under våren 2020.
 • Vi beräknar att KOM-huset kan vara klart för inflyttning under våren 2021.
 • Badhuset börjar byggas när KOM-huset är klart och vi räknar med att badhuset ska stå klart i slutet av år 2022.

Vad kommer badhuset kosta?

Projektets budget är 250 miljoner kronor.

Av detta ska 230 miljoner användas till badhuset och resterande 20 miljoner till det nya KOM-huset.

Hur ska vi finansiera badhuset?

Badhuset ska finansieras med kommunala medel.

Det är inte klart hur den löpande finansieringen ska ske. Det är en av de frågor som vi försöker lösa i planeringsarbetet som pågår.

Hur kommer verksamheten på Träkvistavallen att påverkas?

Det kan förekomma störningar under själva byggtiden. Men eftersom KOM-huset kommer att bli klart först, så ska Träkvistavallens idrottsplats vara i full drift när vi väl börjar bygga badhuset.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att riva omklädningsrum och kontor som vi behöver flytta för att få plats med vårt nya badhus.

Arbetet löper på enligt plan. Markarbetena är avslutade, plattan gjuten och inom kort påbörjar vi arbetet med att sätta upp väggar.

Samtidigt så pågår planering och förberedelser för att kunna börja bygga badhuset när det är dags.

Vid årsskiftet 2020/2021 ska kommunen ha en kalkyl för kostnader och ett detaljerat program på plats. Om projektet ryms inom budget och ramarna för programmet så går ärendet till tekniska nämnden för beslut om att börja bygga.

Nästa steg

Inom kort kommer de första skisserna att vara klara och presenteras.

Ett stort arbete pågår med att beskriva de tekniska lösningarna. Det är komplext att bygga badhus med avancerad teknik för till exempel vattenrening och ventilation.

Det här pågår samtidigt:

 • Byggnationen av KOM-huset påbörjas.
 • Under 2020 ska COBAB och kommunen ta fram handlingar, beskrivning och kalkyl av badhuset.
 • Om handlingarna ligger inom kommunens mål och budget så beslutar kommunstyrelsen om start innan byggandet av badhuset påbörjas.

Program och detaljplan för badhuset

För att kunna ta fram skisser för badhuset så har vi sammanställt ett lokalprogram baserat på programmet från kommunfullmäktige. Här specificeras behov av ytor och olika funktioner.

Detaljplanen styr hur marken får användas och hur bebyggelsen ska se ut. För projektet innebär det ett badhus i två plan med en total yta (BTA=Brutto Total Area) på ca 4,500 kvm.

Ramprogram, detaljplan och dokument för badhuset

Detaljplan badhusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkätundersökning om badhusetPDF

Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus §100 KSauPDF

Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus §104 KSPDF

Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus PMPDF

Ramprogram och rambeskrivning badhusPDF

Tjänsteutlåtande - Förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhusPDF

E-post:

info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30


Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö


Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö


Här hittar du avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter till Ekerö kommun


Läs mer

 1. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

 2. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

 3. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?