Entrétorget utanför badhuset

Entrétorget utanför badhuset (bild a och d arkitektkontor). Fler bilder längre ner.

Badhuset

Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Träkvistavallens idrottsplats. Häng med!

Område: Träkvista, Ekerö


Typ av projekt: Byggprojekt


Status: Pågående. Byggstart innan sommaren 2021.

Var?

Uppdrag

Badhus, nya omklädningsrum, mötesrum och kontor

 • 2018 Kommunstyrelsen får i uppdrag av kommunfullmäktige att starta projektet för att bygga badhus vid Träkvistavallen på Ekerö.
 • Oktober 2019 Kommunfullmäktige beslutar om program och budget för projektet.
 • Mars 2020 Tekniska nämnden beslutar att ge entreprenören COBAB uppdraget att bygga badhuset.
 • Februari 2021 Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens beslut - förberedelser och byggandet av badhuset kan börja.

Entreprenaden (byggandet) görs i samverkan. Det betyder att COBAB och Ekerö kommun tillsammans ska arbeta för ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens invånare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare.

Ett badhus för alla!

KOM-hus

Några av de nuvarande byggnaderna måste rivas för att badhuset ska få utrymme. Därför byggs också ett nytt hus för kontor, omklädningsrum och mötesrum - KOM-huset. KOM-huset ger idrottsföreningarna bättre möjligheter för sin verksamhet.

Situationsplan för badhuset

Badhuset situationsplan.

Vad händer nu?

Nu är vårt nya KOM-hus färdigt och det är full fokus på att bygga själva badhuset.

Förutom badhuset så ska andra delar av projektet på plats. Byggtiden är beräknad till 18–20 månader och badhuset planeras stå klart i början av 2023.

Idrottsplatsen kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Vem bygger?

Kommunen är beställare.

COBAB är entreprenör för badhuset. ByggR1 är entreprenör för KOM-huset.

COBAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ByggR1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kommer finnas i och utanför badhuset?

Det blir ett badhus i två plan med en total yta på cirka 4,500 kvm med fokus på bad. På det undre planet finns teknik och kontor. På entréplanet finns bad och ett café. Det blir en samlingsplats för hela Träkvista idrottsplats.

Framför badhuset bygger vi ett entrétorg till idrottsplatsen med handikapparkering, cykelparkering med mera. På bänkar och trappan utanför caféet gör vi läktarplatser för vallen.

Badhuset ska innehålla:

 • en 25-meters bassäng
 • en undervisningsbassäng
 • en multibassäng
 • barnplask, för de minsta besökarna
 • bubbelpooler och bastu
 • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
 • ett rörelserum för yoga, simundervisning och annat .

Ett badhus är komplicerat att bygga. Det gäller att hålla fukten borta, vattnet rent och temperaturen på badvattnet rätt.

Från vänster: Ove Wallin (C) vice ordförande kommunstyrelsen, Landshövding Sven-Erik Österberg, Mikaela Jönsson (KD) och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Rodrigo Paras.

Lite spännande fakta kring bygget:

 • För att kunna lägga grunden måste 15 000 m³ jord schaktas bort och 1 200 m³ berg sprängas bort. Dessutom ska 220 pålar slås ned.
 • Badhuset byggs i betong och det går åt 2 500 m³ betong och 350 ton armeringsjärn för att bygga det.
 • Inne i badhuset ska 250 000 stycken keramikplattor sättas.

Planritning badhuset

Badhuset planritning.

Hur ska badhuset se ut?

Vision för badhuset från kommunens arkitekt.

"Vår vision för badhuset utgår från den klassiska arkitekturen och naturen. Samtidigt ska arkitekturen uppfylla alla krav för ett modernt badhus. Fasaderna ska vara i beständiga trä- och skivmaterial. Den konkava plåtfasaden vid badhusets entré ska skapa ett djup och en vacker rytmik som en våg. Invändigt används trä med inklädnader och limträbalkar. Under den mörka tiden av året kan badhuset belysas vackert invändigt och utvändigt med ornamentbelysning för att framhäva upplevelsen."

Bilder a och d arkitektkontor

Vad har de olika delarna i projektet för tidsplan?

 • KOM-huset invigdes i maj 2021.
 • Första spadtaget för själva badhuset togs i juni 2021.
 • Under sommaren 2021 sker grundläggningen för badhuset och vid årsskiftet 2021/2022 kommer vi börja resa stommen.
 • Byggtiden för badhuset är 18-20 månader och beräknas stå klart under första kvartalet 2023.

Hur kommer verksamheten på Träkvistavallen att påverkas?

Det förekommer störningar under byggtiden men både Träkvistavallen och fritidsgården intill kommer att vara öppet under hela byggtiden.

Hur bygger vi hållbart?

Vi ansluter badhuset till närvärmenätet som byggs upp i Ekerö centrum. Värmen ska produceras med biobränsle i form av flis. Vi kommer också att placera solceller på taket som ska bidra till husets elanvändning. Användandet av badhuset kommer också att påverka. Till exempel att besökare duschar innan bad- då minskar behovet av vattenrening och kemikalier.

Vi bygger badhuset i enlighet med Miljöbyggnad silver.

Miljöbyggnad silver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kommer badhuset kosta? Hur håller vi budgeten?

Badhusets budget är 230 miljoner kronor. I den budgeten ingår badhuset, markarbeten och parkering.

Handlingarna till badhuset har vi tagit fram tillsammans med verksamheter som ska driva och förvalta byggnaden. Vi har sett till att alla varit med från början och det beslutade programmet för projektet har varit styrande. Det ska därför inte vara fler arbeten eller önskemål som tillkommer när vi börjat bygga.

Kommunen har en genomarbetad kalkyl från entreprenören och tillsammans med kommunens kostnader finns en marginal till kommunens rambudget (den totala budgeten för projektet) på 230 miljoner kronor. Kommunen kommer att följa upp och ha full insyn i ekonomin för projektet. Vi kommer att löpande identifiera och värdera risker och möjligheter för att styra projektets kostnader.

Hur ska vi finansiera badhuset?

Badhuset ska finansieras med kommunala medel.

Det är inte klart hur den löpande finansieringen ska ske. Det är en fråga för kommunens budgetarbete.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Läs mer

 1. Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenöre...

 2. Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens b...

 3. Baserat på fullmäktiges program och i nära samverk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?