Badhuset

Entrétorget utanför badhuset

Entrétorget utanför badhuset (bild: a och d arkitektkontor).

Vi bygger ett badhus vid Träkvistavallens idrottsplats på Ekerö med planerad invigning i juni 2023. Här kan du se bilder, ritningar, filmer och få svar på de vanligaste frågorna om badhuset.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående.

Vad händer nu?

Under hösten och vintern kommer det jobbas med alla typer av installationer med målet att vara klara till årsskiftet så att vi kan börja fylla bassängerna. Det mest synliga arbetet som genomförs är att vi sätter upp plåtfasaden, vilket gör att badhuset nu äntligen börjar få sin slutgiltiga form.

Vi fokuserar även på markarbeten kring entrétorget mot Träkvistavallen och fortsätter även med markarbeten mot fritidsgården för att ställa i ordning parkeringsplatser.

Det utvändiga arbetet är det som märks då det blir en del buller och damm. Arbetena kommer även innebära avstängningar och påverkan både på fordons- och gångtrafik, men vi försöker begränsa störningar så mycket det går.

Idrottsplatsen och fritidsgården/klubben är öppna under hela byggtiden, men vi behöver leda om gång- och fordonstrafik allteftersom markarbetena utvecklas.

Var byggs badhuset?

Adress: Ekerövägen 65, 178 37 , Ekerö.

Se film från bygget

Här lägger vi löpande upp kortare filmer för att visa vad som händer i byggprojektet.

(2022-11-15) Här syns den delvis klädda fasaden med solcellerna på taket. Sittytorna framför entrén börjar också växa fram.

Vill du se alla filmer från bygget kan du se dem på badhusets YouTube-kanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ska badhuset se ut?

Vision för badhuset från kommunens stadsarkitekt, Erik Edström:

Vår vision för badhuset utgår från den klassiska arkitekturen och naturen. Samtidigt ska arkitekturen uppfylla alla krav för ett modernt badhus. Fasaderna ska vara i beständiga trä- och skivmaterial. Den konkava plåtfasaden vid badhusets entré ska skapa ett djup och en vacker rytmik som en våg. Invändigt används trä med inklädnader och limträbalkar. Under den mörka tiden av året kan badhuset belysas vackert invändigt och utvändigt med ornamentbelysning för att framhäva upplevelsen.

Vanliga frågor och svar om badhuset

Det blir ett badhus i två plan med en total yta på cirka 4 500 kvm med fokus på bad. På entréplanet finns bassängerna och ett café som blir en samlingsplats för hela Träkvista idrottsplats. På det undre planet finns teknik och kontor.

Framför badhuset bygger vi ett entrétorg till idrottsplatsen med bland annat handikapparkering och cykelparkering. På bänkar och trappan utanför caféet gör vi läktarplatser för vallen.

Badhuset ska innehålla:

 • en 25-metersbassäng
 • en undervisningsbassäng
 • en multibassäng
 • bubbelpooler och bastu
 • barnplask för de minsta besökarna
 • hopptorn på 3 meter och en 1-meters svikt
 • mindre klättervägg vid 25-metersbassängens poolkant
 • ett rörelserum för exempelvis yoga eller annan träning
 • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen.

 • 25-metersbassängen: 27–29 grader
 • Undervisnings- och multibassängen: 30–34 grader
 • Rekreationsbassängen: 34–36 grader
 • Barnbassängen (lekland): 30–32 grader

Ja, 139 stycken paneler sitter på taket ovanför entrén och undervisningsbassängen. Solcellerna beräknas producera 45 000 kWh/år, vilket är ungefär hälften av badhusets totala elbehov. Vilket kan likställas med 3 normalvillors årsförbrukning eller 34 000 mil i en Tesla.

Badhusets ursprungliga budget var 230 miljoner kronor, men med anledning av världsmarknadsläget har den justerats till 242 miljoner kronor. I detta ingår badhuset, markarbeten och parkering.

Världsmarknadsläget efter pandemin och krigets utbrott har inneburit att materialpriser, energikostnader och leveranskostnader har ökat markant. Med anledning av detta följs inköp och slutkostnadsprognos upp löpande. Projektet arbetar även med att identifiera och värdera risker och möjligheter för att styra projektets kostnader mot budgeten.

Badhuset ska finansieras med kommunala medel.

Driften av badhuset ligger hos kommunen. Fastighetsförvaltningen ansvarar för det tekniska och Kultur- och fritidsförvaltningen driver verksamheten. Cafét kommer bemannas av samma personal som arbetar med övrig verksamhetsdrift.

Ja. Under maj månad kommer du kunna boka simskola med start under hösten. Både Ekerö Kommun (Kultur- och fritidsförvaltningen) och SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) kommer bedriva simskola.

Ja, det kommer att finnas. Vi träffar just nu flera föreningar som är intresserade av att bedriva föreningsverksamhet i simhallen. Vilka det blir och vilken idrott de tränar visar sig när vi öppnar.

Ja. 25-metersbassängen, undervisningsbassängen och multibassängen kommer att gå att boka/hyra till en kostnad och bokas genom samma bokningsprogram som Kultur- och fritidsförvaltningen använder för samtliga lokaler. Taxorna för Ekerö Badhus kommer att publiceras i januari 2023. Fördelning av säsongstider kommer ske på samma sätt som för övriga idrottslokaler och idrottsplatser.

Rekryteringen startade redan i februari 2022 då vi annonserade efter en arbetsledare till simhallen. Den tjänsten är nu tillsatt och arbetsledaren började hos oss den 1 juni 2022.
I mitten av november 2022 kommer rekryteringen att fortsätt med annonser för två badvärdar med särskilda ansvarsområden. Därefter följer flera annonser för badvärdar med olika anställningsformer.

Mer information om badhuset

Vad är uppdraget?

Badhus, nya omklädningsrum, mötesrum och kontor

 • 2018 Kommunstyrelsen får uppdrag av kommunfullmäktige att starta badhusprojektet vid Träkvistavallen på Ekerö.
 • Oktober 2019 Kommunfullmäktige beslutar om program och budget för projektet.
 • Mars 2020 Tekniska nämnden beslutar att ge entreprenören COBAB uppdraget att bygga badhuset.
 • Februari 2021 Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens beslut och byggandet av badhuset kan börja.

Entreprenaden (byggandet) görs i samverkan. Det betyder att COBAB och Ekerö kommun tillsammans ska arbeta för ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens invånare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare.

Ett badhus för alla!

KOM-huset är klart

Några av de äldre byggnaderna har rivits så att badhuset får plats. Ett nytt hus för kontor, omklädningsrum och mötesrum - KOM-huset - står klart. KOM-huset ger idrottsföreningarna bättre möjligheter för sin verksamhet.

Situationsplan - ritning ovanifrån.

Badhuset situationsplan, en ritning över badhuset ovanifrån.

Planritning för badhuset.

Badhuset planritning.

 • Vi ansluter badhuset till närvärmenätet som byggs upp i Ekerö centrum.
 • Värmen ska produceras med biobränsle i form av flis. Vi kommer också att placera solceller på taket som ska bidra till husets elanvändning.
 • På området kommer vi också att bygga en miljöstuga för sortering av Träkvistavallens avfall.
 • Vi bygger badhuset i enlighet med Miljöbyggnad silver.

  Miljöbyggnad silver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Guldvind och silverhav" är namnet på konstverket som ska ta plats utanför badhusets entrétorg och inne i huvudentrén. I samspel med arkitekturen ska utsmyckningen ge badhuset en identitet och väcka nyfikenhet hos besökarna. Se bilder längre ner.

Beatrice Hanssons förslag på konst till badhuset, både utomhus och inomhus, fokuserar på vattnets rörelser, ljusreflektioner och skuggspel.

Konsten, som består av aluminium och stål, ska ljussättas för att skapa ännu mer effekter kring ljus- och skuggspel.

Några ord från konstnären

- Jag arbetar alltid med gestaltning som inkluderar arkitekturen, landskapet och den plats vi befinner oss på. Badhuset och omgivningen, med alla olika aktiviteter som handlar om kroppen, rörelser, att springa, leka, simma och spela. Jag tänker också på naturen där vinden, vattnet, solen och jorden är representerade i mitt förslag. Jag tror att det vindlandskap jag har skissat på, kommer förstärka tanken om aktivitet och rörelse som redan finns kring området och badhuset, och att det kommer att bidra till att skapa ett väl synligt landmärke. En plats där alla är välkomna, säger Beatrice Hansson.

Förutom att installationen utsmyckar miljön så kommer de så kallade krumelurerna i vissa delar att fungera att klänga på, balansera och sitta på. För stora och små.

Bilder på Guldvind och silverhav

Skisser av Beatrice Hansson.

Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

Guldvind utanför entrén. Krumelurerna kommer att fungera att klänga på för de mindre barnen, hänga, balansera och kanske sitta på. Hela området är en plats för lek och rörelse.

Utanför badhuset på kvällen. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation som belyses.

Guldvind på kvällen. Belyses på kvällen för att skapa skuggeffekter från gestaltningen och ocks fungera som allmänbelysning. (Guldvind kommer dock ha en annan placering än vad bilden visar.)

Entrén i badhuset. I taket syns en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation. Här finns en reception och soffor.

Silverhav. Inne i byggnaden möts besökarna av ett silvrigt, glittrigt, för ögat rörligt tak. Det ger känslan av att vara under vattnet.

Vad har de olika delarna i projektet för tidsplan?

 • Första spadtaget för badhuset togs i juni 2021.
 • Under sommaren och hösten 2021 arbetade vi med grunden för badhuset och 2022 började stommen resas.
 • Byggtiden för badhuset är 18-20 månader och beräknas stå klart under våren 2023 med planerad invigning i juni.

Badhuset kommer att vara anpassat så att alla ska ha möjlighet att besöka det. Som exempel finns:

 • tillgänglig parkering utanför entrén.
 • ramp upp till dörren.
 • möjlighet att byta ”uterullstol” till en ”innerullstol”.
 • ett separat rum för ombyte som är tillgänglighetsanpassat, därifrån tar du dig sedan enkelt till bassängerna.
 • en plattform som kan sänkas ner i den så kallade multibassängen, i den bassängen är vattnet också varmare.
 • möjlighet att använda en mobil lyft i den stora bassängen.

Målet för Ekerö Badhus är ”ett badhus för alla”!

 • 15 000 m³ jord har schaktas bort och 1 200 m³ berg har sprängts bort för att lägga grunden för badhuset.
 • vi bygger badhuset i betong - det går åt 2 500 m³ betong och 350 ton armeringsjärn.
 • inne i badhuset ska runt 250 000 stycken keramikplattor på plats.
 • i hela anläggningen kommer vi att ha cirka 2 000 kubikmeter vatten (2 miljoner liter) varav cirka 1 200 kubikmeter finns i den stora 25-metersbassängen.
 • varje timme kommer cirka 530 kubikmeter vatten renas genom anläggningarna för vattenrening.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?