Exploatering

Här hittar du information om hur Ekerö kommun jobbar med genomförande av detaljplaner. I flikarna till vänster hittar du mer information om exploateringsavtal och markanvisningar. Du hittar även information om arrenden.