Sundby förskola

Sundby förskola  arbetar  med att stödja barnen i deras livslånga lärande. Vi har förmånen att ha dem hos oss från 1-6 år. Innan de börjar i närliggande Sundby skola.

 

runsten

Sundby förskola ligger i ett naturskönt område med åkrar och fält, skogar och strövområden. I närmiljön finns även Sundby skola där vi har tillgång till skolbibliotek och idrottshall.