Svanängens förskola

Svanängens förskola ligger i en fantastiskt fin lantlig miljö. Vi är en förskola med fyra avdelningar. Vårt pedagogiska uterum finns på vår gård, utemiljön inspirerar stor som liten att vara ute mycket och att använda naturens tillgångar i sitt lärande.

I vår närmiljö finns ishallen där vi åker skridskor på vinterhalvåret och fotbollsplanen som lockar till rörelse.