Om Närlundaskolan

Närlundaskolan är en F-6 skola, med 55-60 elever i varje årskurs. Vi har nu tre helt nybyggda hus som bl.a. rymmer klassrum, fritidsrum och musiksal med scen.

Från och med läsåret 2015/16 har vi en arbetslagsorganisation indelat efter förskoleklass – åk 1, åk 2-3 och åk 4-6 & praktiskt estetiska ämneslärare. Skolans rektor, bitr. rektor, arbetslagsledarna och ansvarig för fritidsverksamheten tillhör skolans ledningsgrupp.