Gymnasium

Idag finns Sveriges största gymnasieutbud i Stockholm med ungefär 1280 olika utbildningar. Ekerös gymnasieungdomar kan välja mellan dessa utbildningar och kommunen står för kostnaderna. Elever kan även söka till gymnasieprogram i hela övriga Sverige. Man tas då emot om det finns plats.

I Ekerö kommun finns en gymnasieskola som drivs av kommunen och har cirka 45 elever. Individuella- Gymnasiet är till för dig som saknar godkända betyg från grundskolan.

Hur och vad ska jag söka?

Hos Gymnasieantagningen i Stockholms län finns information om hur intagning till gymnasieskolorna i länet går till. Här finns också information om gymnasieutbudet i länet m.m.

Du kan även hitta information hos gymnasieguiden.

Vid frågor kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare.