Individuella gymnasiet

Individuella gymnasiet är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, annan utbildning eller hitta en väg ut i arbetslivet. Vi erbjuder fyra utav fem introduktionsprogram och nedan beskrivs innehållet i respektive program.

Individuellt alternativ
Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Individuellt alternativ kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser samt andra insatser som är gynnsamma elevens kunskapsutveckling, exempelvis praktik. Utbildningens längd är inte fastställd. Programmet förbereder dig för fortsatt utbildning, yrkesintroduktion eller etablering på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion
Utbildningens längd är inte fastställd, hos oss gör vi en individuell planering, oftast sträcker sig den under tre år. Detta på grund av att många nyanländas utbildningsbakgrund är låg och från utbildningsystem som inte motsvarar det svenska . Chansen är därefter god att skaffa de kunskaper som krävs för fortsatta studier i det svenska utbildningsystemet.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion ska innehålla ska innehålla huvudsakligen en yrkesinriktad utbildning: kurser från yrkesprogram, annan yrkesutbildning samt praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Programmet kan även innehålla grundskoleämnen och andra insatser. Utbildningens längd är inte fastställd. Yrkesintroduktion underlättar för etablering på arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram.

Ytterligare information finns här.

Utbildningens längd är inte fastställd, hos oss gör vi en individuell planering, oftast sträcker sig den under tre år. Detta på grund av att många nyanländas utbildningsbakgrund är låg och från utbildningsystem som inte motsvarar det svenska . Chansen är därefter god att skaffa de kunskaper som krävs för fortsatta studier i det svenska utbildningsystemet.