Munsö förskola

Munsö Förskolan består av två avdelningar Här finns plats för ca 55 barn. Här arbetar 6 pedagoger. Förskolan får mat från Munsö skolas kök.

Närheten till skolan gör att förskolan kan använda delar av skolan lokaler Förskolebarnen går till biblioteket en gång per vecka de kan också utnyttja gymnastiksalen en gång i veckan