Val av skola

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun och som ska börja i förskoleklass har en garanterad plats i en kommunal skola.

När skolansökningsperioden öppnar, vilket normalt sker i månadsskiftet januari-februari, tilldelas alla barn en reserverad plats på en kommunal skola. Den reserverade skolan är ett förslag på skolplacering och avgörs utifrån vilket skolupptagningsområde eleven tillhör (folkbokföringsadress) samt om eleven har syskon på skolan i årskurs F-3. Antingen bekräftar vårdnadshavarna den reserverade platsen eller så får de ansöka om annan skola. Gäller ansökan en annan kommunal skola på Ekerö kan ansökan tillmötesgås i mån av plats. Finns det fler sökanden än skolan har plats för tillämpas kommunens urvalsgrunder. Gäller ansökan en fristående skola gäller den fristående skolans regler för antagning. Önskas en skola utanför kommunen (kommunal eller fristående) ska detta anges vid skolvalet. Ansökan om sådan plats görs alltså direkt till den önskade skolan.

Aktuell information om årets skolval finns under särskild flik och läggs upp varje år inför skolvalet i januari.

Folkbokförd i annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun men önskar söka plats för ditt barn i förskoleklass eller grundskola i Ekerö kan du ansöka om plats via e-tjänsten Självservice. Placering kan ske i mån av plats efter att elever från Ekerö har placerats.

Läs mer i Riktlinjer för ansökan och placering vid kommunal skola i Ekerö kommun