Val av skola

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun och som ska börja i förskoleklass har en garanterad plats i en kommunal skola.

När skolansökningsperioden öppnar, vilket normalt sker i månadsskiftet januari-februari, tilldelas alla barn en reserverad plats på en kommunal skola. Den reserverade skolan är ett förslag på skolplacering och avgörs utifrån vilket skolupptagningsområde eleven tillhör (folkbokföringsadress) samt om eleven har syskon på skolan i årskurs F-3. Antingen bekräftar vårdnadshavarna den reserverade platsen eller så får de ansöka om annan skola. Gäller ansökan en annan kommunal skola på Ekerö kan ansökan tillmötesgås i mån av plats. Finns det fler sökanden än skolan har plats för tillämpas kommunens urvalsgrunder. Gäller ansökan en fristående skola gäller den fristående skolans regler för antagning. Önskas en skola utanför kommunen (kommunal eller fristående) ska detta anges vid skolvalet. Ansökan om sådan plats görs alltså direkt till den önskade skolan.

Besked om skolplacering meddelas normalt i mitten på april. Är man inte nöjd med skolplaceringen kan man överklaga kommunens besked. Skriv då till Barn- och utbildningsförvaltningen och tala om vilket beslut det är du överklagar, varför du anser att beslutet är fel och hur du vill att det ska ändras. Ange vem beslutet gäller med namn, personnummer, adress samt telefonnummer. För att överklagandet ska behandlas ska det ha kommit in till Barn- och utbildningsförvaltningen senast tre veckor efter att ni tagit del av beslutet. Kommunen vidarebefordrar överklagan till rätt instans.

Aktuell information om årets skolval finns under särskild flik och läggs upp varje år inför skolvalet i januari.

Folkbokförd i annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun men önskar söka plats för ditt barn i förskoleklass eller grundskola i Ekerö kan du ansöka om plats via e-tjänsten Självservice. Placering kan ske i mån av plats efter att elever från Ekerö har placerats.

Läs mer i Riktlinjer för ansökan och placering vid kommunal skola i Ekerö kommun