Viktig information

Ekerö kommuns information om Corona-viruset

Här har vi skapat en plats där vi samlar allt som rör coronavirus. Här hittar du också information om vilka åtgärder vi har vidtagit för att minska risken för att coronavirus sprids i våra verksamheter. Sidan uppdateras regelbundet och hålls aktuell. Läs mer här

Nyheter

 • 2020-09-18 Bygga, bo och miljö | Info

  Skogsarbete på Jungfrusundsåsen

  Skogssällskapet har börjat gallra skog i området Jungfrusundåsen. Detta jobb är en fortsättning på förra årets...

 • 2020-09-16 Bygga, bo och miljö | Info | Badhuset

  Lokalprogrammet klart för Ekerö Badhus

  Baserat på fullmäktiges program och i nära samverkan mellan entreprenör och Ekerö kommun har ett lokalprogram tagits...

 • 2020-09-14 Info

  Stockholmsenkäten 2020 - Ekerö kommun

  Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomarnas alkohol-, tobak- och drogvanor, brott och trygghet, psykisk hälsa, familj, skol- och fritidsvanor med mera.

 • 2020-09-11 Kultur och fritid | Uppleva och göra | Info | Ung i ekerö

  Dansa utan krav startar upp för hösten

  Nu startar vi upp höstterminens "Dansa utan krav" på Dansverket. Det finns ännu platser kvar så passa på att anmäla d...

 • 2020-09-08 Utbildning och barnomsorg | Info

  Blöjor i förskolan tillhandahålls av vårdnadshavare även fortsättningsvis

  Vintern 2020 pågick en uppmärksammad diskussion kring huruvida blöjor ska ingå i maxtaxan/barnomsorgsavgiften eller e...

Visa alla nyheter

Evenemang och utställningar

Fler evenemang