Bostadsförmedling

Ekerö Bostäder är Ekerö kommuns bostadsbolag som bygger, förvaltar och hyr ut bostäder.

AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt bostadsföretag, som verkar inom Ekerö kommun.

Företaget har 903 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Svartsjö, Drottningholm och på Adelsö.

På deras webbsida hittar du köregler för hyreslägenheterna.

På deras webbplats kan man anmäla sig till bostadskön för att få hyreskontrakt.