Teknik- och exploateringskontoret

Tekniska kontoret delades i september 2014 upp i två enheter, ett fastighetskontor och teknik- och exploateringskontoret.

Teknik- och exploateringskontoret

Teknik- och exploateringskontoret har som uppdrag att ansvara för kommunens exploateringsfrågor, förvaltning av allmän mark, vägfrågor samt renhållningsverksamheten.