Synpunkter, klagomål & felanmälan

Ditt engagemang är viktigt och vi vill gärna höra dina åsikter. Det hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Här kan du lämna synpunkter, klagomål, ge beröm eller göra en felanmälan. 

Vi registrerar alla synpunkter som lämnas in. De blir allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av. Om du har lämnat personuppgifter så registrerar vi dem tillsammans med dina synpunkter.

Du kan välja att inte lämna dina personuppgifter, men då kan vi inte kontakta dig för att ge återkoppling.

Om du vill vara anonym och få återkoppling på ditt ärende, så kan du skapa en unik e-postadress som inte går att koppla till dig och använda den när du lämnar in din synpunkt.

De personuppgifter som du lämnar kommer bara att behandlas av Ekerö kommun och de personuppgiftsansvariga nämnderna för att förbättra kommunens service och tjänster.

Viktigt att veta!

Uppgifter och synpunkter som du lämnar ersätter inte ett formellt överklagande av beslut.

Välj område

Fel eller störningar i följande tjänster anmäler du direkt till leverantören:

 • Elledning, elskåp: kontakta Ellevio.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fjärrvärme: Sandudden kontakta Solör Bioenergi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Återvinningsstationer: Fulla behållare och nedskräpning, kontakta FTI.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Våra broar: kontakta Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefon 08-695 50 30, dygnet runt.
 • Kommunalt vatten och avlopp, kontakta Roslagsvatten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Busshållplatser, kontakta Keolis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Viltolycka, ring 112 - och gör en polisanmälan. Du ska också sätta ut en varningstriangel och märka ut platsen där olyckan har skett.

  Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en anmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller om djuret har dött och ligger kvar på platsen.

  Det är straffbart att inte anmäla en viltolycka. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Kommunen har två viltvårdare. Här hittar du kontaktuppgifter.

Felanmälan på det som Ekerö kommun ansvarar för

Det kan handla om skador, funktionsbrister eller brister i skötsel på fastigheter, gator, belysning, lekparker med mera som Ekerö kommun ansvarar för.

Gör en felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ärendet är brådskande eller om du hellre vill ringa, så kan du nå oss på telefonnummer: 08 - 124 571 00 under dagtid.

Journummer kvällar och helger.

Din röst är viktig för oss!

Det är viktigt för oss med en fungerande dialog med våra vårdnadshavare, barn och elever. Vi lyssnar på dina åsikter och tycker det är viktigt att veta vad du tycker för vårt arbete med att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Så här gör du för att lämna in dina synpunkter eller klagomål.

Om ditt barn går på en kommunal skola eller förskola

Om du som vårdnadshavare eller elev vill ge synpunkter eller klagomål på en verksamhet så ska du göra så här:

Steg 1 - Kontakta personalen

Kontakta personalen på den avdelningen det gäller. De ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.

Du hittar kontaktuppgifter till personalen i lärplattformen. Om du inte tycker att du får stöd och hjälp, gå vidare till steg 2.

Steg 2 - Kontakta förskolechef eller rektor

Kontakta förskolechef eller rektor för verksamheten. Förskolechef eller rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och att du får återkoppling.

Du hittar kontaktuppgifter i lärplattformen eller här på kommunens webbplats.

Steg 3 - Är du inte nöjd med förskolans/skolans bemötande så kan du lämna synpunkter eller klagomål i vår e-tjänst.

Ditt ärende hanteras då av Barn- och utbildningsförvaltningen och den enhet synpunkten berör.

Lämna synpunkt i vår e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra ställen att vända sig till

Om du vill anmäla allvarliga problem och missförhållanden på förskola och skola så kan du också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och elevombudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ditt barn går på en fristående förskola eller skola

Går ditt barn på en fristående förskola eller skola så ska du kontakta dem och följa deras rutiner för synpunkter eller klagomål.

Det är alltså inte kommunen som hanterar de synpunkterna.

Var hittar jag rätt person att kontakta?

Kontaktuppgifter till personal och chefer inom förskola och skola hittar du på skolornas lärplattformar. Kontaktuppgifter till ansvarig rektor hittar du också i presentationen av verksamheterna nedan.

Grundskolor

Förskolor

Individuella gymnasiet

Vuxenutbildningen

Din röst är viktig för oss!

Vi lyssnar på dina åsikter och tycker det är viktigt att veta vad du tycker för vårt arbete med att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Här kan du lämna dina synpunkter och klagomål på Ekerö Kommuns verksamheter och insatser för barn, ungdom, individ och familj, omsorg för personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Lämna synpunkt i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dina synpunkter och klagomål kommer att hanteras av Socialförvaltningen och den enhet som synpunkten gäller.

Om det gäller privata vårdföretag

För synpunkter och klagomål inom vård och omsorg där inte kommunen är huvudman, så ska du kontakta utföraren och följa deras rutiner för synpunkter och klagomål.

Det är alltså inte kommunen som hanterar de synpunkterna.

Din röst är viktig för oss!

Vi lyssnar på dina åsikter och tycker det är viktigt att veta vad du tycker för vårt arbete med att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen, t ex kultur- och fritidsverksamheter, bygga och bo, Ekerös utveckling eller miljö- och hälsoskydd.

Lämna synpunkt i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din synpunkter och klagomål kommer att hanteras av ansvarig förvaltning och den enhet synpunkten berör.

Om du har synpunkter eller klagomål på förskola, skola, socialtjänst, vård eller omsorg kan du lämna dem på andra sätt, se ovan.

Läs mer

 1. Här hittar du information om hur du på olika sätt ...

 2. Det är bra att veta vad du tycker, det hjälper oss...

 3. Samarbete mellan invånare, föreningar, företag och...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?