Grovavfall

I Ekerö kommun finns det två sätt för hushåll att lämna sitt grovavfall för återvinning:

  1. Du kan själv köra ditt grovavfall till Skå återvinningscentral och sortera det i rätt behållare.
  2. Övriga tider under året kan hämtning av grovavfall beställas hos Roslagsvattens kundtjänst. Sådan hämtning sker mot en avgift, se Avfallstaxa 2018 för avgift.