Grovavfall

I Ekerö kommun finns det två sätt för hushåll att lämna sitt grovavfall för återvinning:

1. Du kan själv köra ditt grovavfall till Skå återvinningscentral och sortera det i rätt behållare.

2. Övriga tider under året kan hämtning av grovavfall beställas hos Roslagsvattens kundtjänst. Sådan hämtning sker mot en avgift, se Avfallstaxa 2020 för avgift.