Matavfallsinsamling

I Ekerö kommun slänger vi 92 kg matavfall per person och år. Det är en outnyttjad resurs. Ekerös matavfall skulle kunna omvandlas till biogas som motsvarar 264 000 liter bensin och driva en biogasbil 60 varv runt jorden.

När du är med i matavfallsinsamlingen bidrar du till en bättre miljö utan extra kostnad!

  • Du bidrar till framställning av biogas och biogödsel.
  • Du synliggör hur mycket mat du slänger och kan minska svinnet och därmed spara både miljö och pengar.
  • För information om utdelning av gröna påsar till villahushåll se länken till höger

 Sorteramatresten

Kommungemensam informationskampanj i Stockholms län: sorteramatresten.se

Nyheter

Visa alla nyheter