Gröna påsen

Med Gröna påsen kan du återvinna ditt matavfall. Det är en särskild grön plastpåse som ska användas.  När påsarna är slut kan du som bor i villa knyta en grön påse på ditt sopkärl, i samband med tömning av sopkärlet lämnas då en rulle med gröna påsar på locket. Gröna påsar finns också att hämta på Skå återvinningscentral. Större förbrukare som exempelvis flerbostadshus, bostadsrättsföreningar eller kommunala verksamheter måste beställa gröna påsar från Roslagsvattens kundtjänst. Gröna påsen är en service som ingår i kostnaden för ditt sopabonnemang.

I Gröna påsen slänger du alla dina matrester. När den är full knyter du den med en dubbelknut och lägger den i ditt vanliga sopkärl tillsammans med dina övriga soppåsar. Påsen är lagom full när den är fylld med matrester och du kan försluta den med en dubbelknut. Sopkärlet töms med den vanliga sopbilen och soppåsarna körs till en sorteringsanläggning.

Påsarna sorteras maskinellt i sorteringsanläggningen genom optik som läser av påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att sedan framställa biogas och biogödsel. Från övrigt avfall utvinns el och värme genom förbränning.

Under 2018 kommer alla villahushåll som inte komposterar sitt matavfall och som fortfarande inte använder Gröna påsen att få ett startpaket med korg och 200 påsar. Tanken är att alla villahushåll ska börja sortera ut sitt matavfall.