Kartor och mätning

Det är miljö- och stadsbyggnadskontoret som ansvarar för kommunens digitala kartmaterial. Till oss kan du vända dig om du t ex vill beställa en nybyggnadskarta, vill mäta in din byggnad för slutbevis eller vill ha en karta över din tomt.

Bild på Ekerö kartan

Ekerökartan

På kommunens karta kan du se var det t ex finns återvinningsstationer, aktuella detaljplaner och vem som ansvarar för vilken väg.

Bildexempel på en nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller göra en tillbyggnad, då kanske du behöver en nybyggnadskarta.

Bild på en pågående mätning

Mättjänster

Vill du ha ditt hus inmätt eller utstakat inför byggstarten? Då kan du anlita kommunens mätningsingenjörer.