Kommunalt vatten och avlopp

Roslagsvatten AB svarar för kommunens dricksvattenförsörjning, tar hand om och renar stora mängder avloppsvatten från hushåll och andra verksamheter, samt avleder dagvatten (regn- och smältvatten) från fastigheterna.

Inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp har kommunen skyldighet att leverera vatten- och avloppstjänster till samtliga fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till vatten och avlopp, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för att kunna få vatten- och avloppstjänster. Detta regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen.

Med verksamhetsområde menas det geografiska område där kommunen har beslutat att det ska finnas allmän kommunal vatten- och avloppsförsörjning.

VA-verksamheten är avgiftsfinansierad, det vill säga att inga skattemedel går till denna verksamhet.

Felanmälan

Felanmälan på kommunens vatten- och avlopp görs på telefon till kundservice 08-540 835 33 under kontorstid, övrig tid 08-767 84 50. Telefon växel: 08-540 835 00.
Nummer till jour: 08-768 03 14 
E-post: ekero-va (at) roslagsvatten.se