FNI för gemensam sopsortering

Här finns information om hur fastighetsnära insamling (FNI) ska lösas för bostäder med gemensam sopsortering, till exempel bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Checklista

Det är mycket att tänka på inför starten av fastighetsnära insamling (FNI). För er som inte har gemensam insamling av förpackningsavfall har vi tagit fram en checklista över vad ni behöver göra framöver. Ni behöver ha er fastighetsnära insamling på plats senast 1 januari 2027.

 1. Räkna ut hur mycket avfall er förening genererar och hur många sopkärl som behövs för respektive avfall. Ta stöd av tabeller för avfallsmängd och kärlstorlek
 2. Gör en skiss över hur insamlingsplatsen ska se ut, hur kärlen ska stå och hur stor plats som går åt. Måtten för alla kärl finns här
 3. Hitta en lämplig plats inom er fastighet för insamlingsplatsen. Ofta finns det en detaljplan som styr vad och var du får bygga. Leta upp detaljplanen för er fastighet i Ekerökartan och se vad som gäller för er fastighet. Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Nu är det dags att undersöka om er lösning kräver bygglov eller inte.

Viktig information

En insamlingsplats för fastighetsnära insamling kan lösas på flera olika sätt. Till exempel kan man göra om ett förråd till miljörum eller bygga ett miljöhus på lämpligt ställe, exempelvis på en parkeringsplats. Insamlingsplatsen kan också vara utomhus. Oavsett är det viktigt att platsen är utformad så att det blir enkelt för boende att lämna sitt avfall och för de som ska hämta upp det.

 • Det ska finnas avfallskärl för förpackningar i plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas. Det ska också finnas kärl för matavfall, restavfall och returpapper.
 • Underjordsbehållare går att ha kvar när det nya systemet är i gång – tänk på att placera övriga kärl för sortering av förpackningar i nära anslutning till er underjordsbehållare.
 • Gröna påsen kommer att försvinna när det nya systemet är i gång. I stället ska matavfallet sorteras i komposterbara papperspåsar och slängas i separata kärl för matavfall. Matavfallskärlen bör placeras på samma ställe som kärlen för förpackningsavfallet och restavfallskärlen.

Miljörum

 • Miljörummet behöver en gång som är minst 1,5 meter bred så att det går att rulla ut sopkärlen.
 • Dörröppningen till rummet behöver vara minst 1,2 meter bred och ha någon form av dörrstopp.
 • Om avfallsrummet är ljust och fräscht ökar det viljan hos boende att hålla ordning och sortera rätt.

Mer information

Mer information kan du läsa i våra anvisningar om avfallshantering. Mer finns också att läsa i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. I Avfall Sveriges handbok finns också illustrationer över hur ett miljörum kan se ut.

Råd och anvisningar för avfallshantering (Ekerö kommun) Pdf, 428.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sopbilens väg till insamlingsplatsen

 • Insamlingsplatsen ska vara lätt åtkomlig för de som ska använda det och för sopbilarna som ska hämta avfallet.
 • Om sopbilen behöver svänga runt för att komma till eller från er fastighet ska det finnas en vändyta med en radie på minst nio meter.

Vägen mellan insamlingsplatsen och sopbilen (där sopkärlen ska dras)

 • Vägen får vara maximalt tio meter.
 • Vägen ska vara hårdgjord.
 • Lutningen på vägen får inte vara mer än 1:12.

Mer information

Mer information kan du läsa i våra anvisningar om avfallshantering. Mer finns också att läsa i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. I Avfall Sveriges handbok finns också illustrationer över hur vägen till och från insamlingsplatsen kan se ut.

Råd och anvisningar för avfallshantering (Ekerö kommun) Pdf, 428.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I tabellen här nedan står hur många liter som ett standardhushåll i flerbostadshus antas generera av varje avfall på en vecka. Siffrorna kommer från Avfall Sverige och kan variera beroende på sammansättningen i hushållen.

Antal liter avfall som ett hushåll genererar på en vecka

Avfall

Liter

Restavfall

55

Matavfall

10

Pappersförpackningar

50

Plastförpackningar

30

Metallförpackningar

2

Färgat glas

2

Ofärgat glas

2

Returpapper

5

Källa: Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige (2023) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se vilka olika kärlstorlekar (liter) som finns och vilka mått de har (millimeter).

Matavfall och glas bör inte ha större kärl än 190 med anledning av att det är tungt.

Kärlstorlek (liter)

Bredd (millimeter)

Djup (millimeter)

Höjd, med lock (millimeter)

140

500

550

1065

190

559

690

1075

240

731

731

1072

370

811

811

1097

660

774

774

1218

 

Antal sopkärl och kostnader

Hur ofta ni har hämtning av ert avfall avgör hur många och hur stora sopkärl ni behöver. Ni bestämmer själva hur ofta ni ska ha hämtning. Antal kärl och intervall för hämtning styr kostnaden. Vår rekommendation är att ha fler eller större kärl och färre hämtningar.

Läs mer om kostnader i vår avfallstaxa.

Läs avfallstaxan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Godkända entreprenörer för upphämtning av förpackningsavfall

De som har gemensam insamling av förpackningsavfall och returpapper, till exempel i en bostadsrättsförening, behöver ha ett nytt avtal mellan fastighetsägaren och någon av kommunens godkända entreprenörer för upphämtning. Detta gäller sedan 1 januari 2024.

Ekonomisk ersättning

Framöver kommer föreningar och samfälligheter ha möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Framöver kommer föreningar och samfälligheter ha möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar. Läs mer i kommunens avfallstaxa, § 21b.

Läs avfallstaxan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för ersättning är tyvärr inte på plats än. Vi återkommer när den är öppen. Vi siktar på en första utbetalning under hösten 2024.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?