Invasiva arter

Gröna blad med vita blommor

Den invasiva växten parkslide.

Invasiva arter kan ställa till stora problem och innebära stor negativ påverkan på naturen, människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Invasiva arter kallas de främmande växter och djur för som kommit hit med människan (till exempel från resor) och som konkurrerar ut våra inhemska arter.

Exempel på invasiva arter

Jättebjörnloka, parkslide och mårdhund är exempel på invasiva arter.

De saknar naturliga fiender och invaderar helt enkelt det nya området. I vissa fall kan invasiva växter och djur ha stor negativ påverkan på naturen, människans hälsa och framför allt den biologiska mångfalden.

Invasiva arter i Ekerö kommun

Invasiva arter som ställer till problem i vår kommun är jättebjörnloka och parkslide.

Har du problem med invasiva arter på din tomt?

Om det är en mindre mängd så kan du lägga det i dubbla plastpåsar, knyta ihop dem ordentligt och sedan lägga dem i din soptunna. När sopkärlet töms går det direkt till förbränning så det finns inte någon risk för spridning av frön eller växtdelar.

Om det handlar om större mängder ska det förpackas på samma sätt och sedan köras till Skå återvinningscentral. Släng det i containern för "Möbler och textil", som går till förbränning.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du ska göra för att förhindra spridning och bekämpa dem.

Naturvårdsverket  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera invasiva arter

Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark så är det bra om du anmäler det. Du kan också rapportera in invasiva växter och djur till Naturvårdsverket.

Genom att rapportera in dina fynd hjälper du Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten i arbetet med att bekämpa invasiva arter.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Vitsippor.

    Vi vill att Ekerö ska ha ett rikt djur- och växtli...

  2. En bild tagen i skogen. Träden står täta, mossa på marken. Solen strilar in.

    Allemansrätten är fantastisk och ger oss alla möjl...

  3. En bild från Mälaren, en hand som tar på vattnet.

    Mälaren, Snorran och Igelviken. På Ekerö är du ald...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?