Avloppsrör

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB ansvarar för Ekerö kommuns vatten och avlopp (VA).

Roslagsvatten AB sköter både den dagliga driften och ansvarar för att bygga ut nätet för vatten och avlopp så att fler områden i kommunen kan ansluta sig.

Om du har frågor som gäller kommunalt vatten och avlopp så kontaktar du Roslagsvatten AB.

Om du har frågor om enskilt vatten och avlopp så kan du kontakta oss på kommunen.

Läs mer

  1. Det är kommunen som producerar allt dricksvatten u...

  2. Om du har eget avlopp har du för det mesta även eg...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?