Familjehem, jourhem, kontaktfamilj

Flicka som står på en äng

Ibland finns det behov för barn och unga att byta miljö ett tag. Familjehem, jourhem och att vara kontaktfamilj eller kontaktperson är några sätt.

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj en kortare eller längre tid.

Behöver du hjälp?

Du som är i behov av familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan ansöka om hjälp för ditt barn hos oss. En socialsekreterare gör då en utredning om ditt och ditt barns behov.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Vill du hjälpa till?

Vi behöver fler familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Om du är intresserad av att bli ett familjehem kan du skicka en intresseanmälan till familjehem@ekero.se.

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som en medlem i familjen under en kortare eller längre tid. Socialnämnden utreder och godkänner alla familjehem.

Det kan handla om barn och ungdomar som går i förskola eller skola men som av olika skäl behöver bo hos en annan familj. Orsaken kan vara föräldrars sjukdom, missbruk eller personliga problem. Det kan också handla om ensamkommande flyktingbarn utan anhöriga som behöver ett familjehem.

Ett familjehem kan se ut på olika sätt till exempel en familj med egna barn, en ensamstående eller en närstående till barnet.

Vad krävs av ett familjehem?

Som familjehem ger man barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för det barn som du tar emot.

Vill du hjälpa till?

Kika på filmen och hör av dig till oss.

Om du är intresserad av att bli ett familjehem kan du skicka en intresseanmälan till familjehem@ekero.se.

Ett jourhem tar med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när vi behöver utreda barnets situation. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för barnet hos jourhemmet.

Vill du hjälpa till?

Om du är intresserad av att bli ett jourhem kan du skicka en intresseanmälan till familjehem@ekero.se

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom några dygn i månaden. Kontaktfamiljen blir ett hem utöver barnets egen familj och i uppdraget ingår även viss kontakt med föräldrarna.

En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt, till exempel en familj med egna barn, en ensamstående eller en närstående till barnet eller ungdomen. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för det barn som tas emot.

Vill du hjälpa till?

Om du är intresserad av att bli en kontaktfamilj kan du skicka en intresseanmälan till kontaktfamilj@ekero.se

Ett barn kan behöva stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan vi utse en kontaktperson.

Som kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Det kan vara några timmar efter skolan eller på helgerna.

Vill du hjälpa till?

Om du är intresserad av att bli en kontaktperson kan du skicka en intresseanmälan till kontaktfamilj@ekero.se

Det finns även kontaktperson för funktionshindrade. Du kan läsa mer om det här:

Mer information inom området

  1. Två fältassistenter med tröjor på där det står FÄLT står och pratar med fyra unga tjejer.

    Här finns information om vart du kan vända dig för...

  2. Händer som håller i en blomma.

    Arbetet med ungdomar i riskzon handlar om att skyd...

  3. Händer som håller i en blomma.

    Våldsbejakande extremism är det begrepp som använd...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?