Ekonomi

Ekerö kommun kan ge dig som bor här rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem.

Om du vill ha hjälp med att göra en budget, kartlägga dina skulder och diskutera möjliga lösningar på dina ekonomiska problem kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning.

Om du har allvarliga ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd som är en form av ekonomiskt bistånd.

När du kontaktar socialkontoret är målsättningen att du ska få komma på ett besök inom 14 dagar.