Försörjningsstöd (Socialbidrag)

Du som av olika skäl har svårt att få ekonomin att gå ihop och inte kan försörja dig kan ansöka om försörjningsstöd enligt de villkor som anges i socialtjänstlagen. Försörjningsstöd prövas alltid individuellt.

Du kan vända dig till socialförvaltningen på Ekerö för att diskutera din situation. Tillsammans med en socialsekreterare går ni igenom din ekonomi och planerar olika lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj.

När du söker försörjningsstöd ställs vissa krav på dig. Den som är arbetsför är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Kan du på grund av sjukdom inte arbeta krävs läkarintyg som styrker detta.

Försörjningsstöd söks månadsvis och ny ansökan krävs varje månad. När du ansöker ska alla inkomster och utgifter meddelas och verifieras. Förutsatt att du lämnat en komplett ansökan ska du få ett beslut inom 10 arbetsdagar.

På Socialstyrelsens hemsida kan du ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Klicka här (provberäkning)