Person som skriver på dator.

Blanketter för god man, förvaltare & förmyndare

Här hittar du alla blanketter och dokument som du behöver för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om behov av god man eller förvaltare.pdf 2.9 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om att driva rörelse, barn.pdf 2.6 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om att driva rörelse, vuxna.pdf 2.6 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om uttag från spärrat konto - föräldrar.pdf 2.1 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om uttag - god man, förvaltare.pdf 483.6 kB 2020-09-29 14.37
Ansökan till åtgärd föräldrar.pdf 2.1 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan till åtgärd - Gode män, förvaltare, förordnade förmyndare.pdf 547 kB 2020-09-29 14.37
Checklista nytt uppdrag god man förvaltare.pdf 122.9 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning ensamkommande barn.pdf 536.4 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning föräldrar.pdf 441.4 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning god man och förvaltare.pdf 402.4 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning särskilt förordnad förmyndare.pdf 469.5 kB 2020-09-29 14.37
Guide för förteckning - föräldrar.pdf 116.1 kB 2020-09-29 14.37
Guide för förteckning - godmanskap förvaltarskap.pdf 117.5 kB 2020-09-29 14.37
Guide för förteckning - särskilt förordnad förmyndare.pdf 113 kB 2020-09-29 14.37
Guide för årsräkning och sluträkning - föräldrar och förmyndare.pdf 179.1 kB 2020-09-29 14.37
Guide för årsräkning och sluträkning - god man och förvaltare.pdf 444.3 kB 2021-01-13 14.54
Information arv och del i dödsbo.pdf 385.9 kB 2020-10-16 16.06
Information om försäljning och köp av fastighet, bostad, etc.pdf 151.9 kB 2020-09-29 14.37
Information om godmanskap och förvaltarskap.pdf 201.5 kB 2020-09-29 14.37
Information särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare.pdf 164.5 kB 2020-09-29 14.37
Information till föräldrar om barns tillgångar.pdf 1000.3 kB 2020-09-29 14.37
Intresseanmälan att bli god man, förvaltare eller förmyndare.pdf 436.8 kB 2020-09-29 14.37
Körjournal.pdf 1 MB 2020-09-29 14.37
Redogörelse och arvodesbegäran - ensamkommande barn.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Redogörelse och arvodesbegäran - godmanskap förvaltarskap.pdf 2.3 MB 2020-09-29 14.37
Redogörelse sfv.pdf 75.1 kB 2020-09-29 14.37
Riktlinjer för ersättning, arvode och kostnader.pdf 119.2 kB 2020-09-29 14.37
Samtycke huvudman.pdf 614.3 kB 2020-09-29 14.37
Yttrande anhöriga förvaltarskap.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Yttrande anhöriga godmanskap.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - föräldrar och förmyndare, ifyllningsbar.pdf 672.1 kB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - föräldrar och förmyndare för utskrift.pdf 576.8 kB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - god man, förvaltare, ifyllningsbar.pdf 843 kB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - god man eller förvaltare, handskrift.pdf 652.5 kB 2020-09-29 14.37
Åtagande bevaka rätt i dödsbo.pdf 1.8 MB 2020-09-29 14.37
Åtagande god man för ensamkommande barn.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Åtagande god man förvaltare.pdf 2.4 MB 2020-09-29 14.37
Åtagande tillfälligt godmanskap.pdf 1.9 MB 2020-09-29 14.37

Text

Hjälpte informationen på den här sidan dig?