Övriga riktlinjer och underlag

Samhällsplanering omfattar visioner och riktlinjer för hur vår kommun ska utvecklas på lång och på kort sikt. Samhällsplaneringen handlar bland annat om utvecklingen av bebyggelse, service, kommunikationer och miljön, men det handlar också om hur framtiden kan se ut. Översiktsplanen och kommunens detaljplanearbete är en del av samhällsplaneringen men även andra planer, program och riktlinjer för kommunen är en del av samhällsplaneringen. Läs mer om några av Ekerö kommuns riktlinjer, program, inventeringar m.m. som ligger till grund vid planeringen av kommunen.